አዲስ በር 20 የቤተክርስቲያኗ ጦርነት የጦርነት ነጥቦች ለቤተክርስቲያን የጦርነት የትኩረት ነጥብ

ለቤተክርስቲያን የጦርነት የትኩረት ነጥብ